Raka rör binder samman Fortum Värme och Bahnhofs Elementica

Bahnhof kan bygga en av världens grönaste datahallar och samtidigt erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för serverkunderna tack vare att Fortum köper restvärmen. Läs hela nyheten här.