Industrin kräver besked om energipolitiken

I den nya industrialiseringen av Sverige går kemiföretagen i Stenungsund före. 2030 ska de vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Fjärrvärme från industrierna kan matas in på ett nät längs västkusten, skriver Anders Fröberg, VD Borealis, och Anders Ferbe, ordförande IF Metall, i Bohuslänningen.

Läs hela texten här.