Halmstad minskar behovet av flis och naturgas med restvärme

pilar

Höganäs stålverk i Halmstad står om något år beredd att leverera värme till fjärrvärmenätet i Halmstad. Volymerna på dessa leveranser kommer att motsvara värmebehovet för 2 500 nyuppförda villor.

Läs mer här.