Restvärme kan ge Sveriges billigaste fjärrvärme!

pilar

Tekniska Verken i Kiruna som har ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste fjärrvärme sänker nu fjärrvärmepriset med 2% från och med 1 januari 2016. Detta ska ses som ett steg i den gemensamma strategi som Tekniska Verken i Kiruna och LKAB antagit för värmeförsörjningen av Kiruna centralort. Den ska baseras på industriell restvärme och bidra till att fjärrvärme i Kiruna i framtiden blir Sveriges billigaste.

Läs mer här.