Nyhetsbrev Januari 2014

Ladda ner hela nyhetsbrevet.

IÅE oroar sig över fjärrvärmens framtid – skriver öppet brev till statssekreterare Daniel Johansson

Bäste Daniel!

Industriguppen Återvunnen Energi är djupt bekymrad över hur fjärrvärmefrågan har utvecklats sedan utredningen Fjärrvärme i konkurrens presenterades. Vi hade ett möte hos dig den 6 mars 2012 och redan då uttryckte vi vår oro över riskerna med ett fortsatt monopol i fjärrvärmen och att stänga dörren till en TPA-lösning. Samtidigt uttalade du att ni ville hålla dörren öppen för konkurrens och bedöma TPA konstruktivt.


Lägg inte förslag mot industrins restvärme

Det är minst sagt förvånande att energiminister Anna-Karin Hatt har aviserat en proposition om ändringar i fjärrvärmelagen till riksdagen den 18 mars. Förvåningen beror på den starka kritik som riktats mot förslagen från Energimarknadsinspektionen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten, prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip. Vår förhoppning är trots allt att ministern har tagit till sig av kritiken och begränsar lagändringen till den för Sverige nödvändiga anpassningen till EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Tyvärr får vi ingen information från departementet om vilka förslag som kommer att läggas.


Per Forsling, Fastighetsägarna

Fastighetsägarna ser klara nackdelar med nu gällande fjärrvärmelag som innebär att fastighetsägare inte kan välja mellan fler leverantörer av fjärrvärme. För att stärka kundernas ställning mot fjärrvärmebolagen infördes Fjärrvärmenämnden som visade sig vara en ganska tandlös konstruktion eftersom den inte har några sanktionsmöjligheter. Fastighetsägarna valde helt enkelt att lämna nämnden.


Läs mer på www.oppnanaten.se