IÅE svarar på Näringsdepartementets remiss

IÅE svarar på Näringsdepartementets remiss om potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla med klart underkännande av
en rapport från Energimyndigheten.

Läs mer här.