Centerpartister – tänk klimatsmart fjärrvärme

Industrigruppen Återvunnen Energi vill i dessa vintertider ta upp en fråga som inte fanns med i programmet för Centerpartiets kommundagar i Malmö i helgen. Det gäller fjärrvärmens framtid och att vi känner så stark oro för den frågan att vi skrivit ett öppet brev till Daniel Johansson, statssekreterare hos energiminister Anna-Karin Hatt.

Fjärrvärmen är en effektiv uppvärmning som blir ännu bättre med den klimatsmarta restvärmen från industrin. Problemet för fjärrvärmen är att den är ett monopol och att den därför lider av allt sämre förtroende hos kunderna. När en utredning föreslår att monopolet slopas trodde vi att energiministern skulle inleda moderniseringen av fjärrvärmen med ett lagförslag som öppnar upp fjärrvärmenäten för fler att leverera värme till kunderna, som då får valmöjligheter och det ökar förtroendet.

När energiministern valde att tacka nej till en modern, öppen fjärrvärme gav hon i stället nya utredningsuppdrag med fortsatt monopol. Nu föreslås bland annat regler som blir ett direkt hinder för restvärmen att hävda sig och en prisförändringsprövning som i praktiken är en statlig priskontroll. Det finns mycket stark kritik mot dessa förslag från industrin respektive fjärrvärmebranschen. Trots den hårda kritiken väljer energiministern att gå fram med en proposition till riksdagen den 18 mars med förslag att ändra fjärrvärmelagen.

Även om det är locket på från departementet om innehållet i lagändringarna är det uppenbar risk för att det är de nya utredningsförslagen som ska pressas igenom mot bland annat industrins intresse av att kunna bidra med mer, miljövänlig restvärme till kunderna. Vi kan förstå, om ändringarna begränsas till Sveriges anpassning till EU:s energieffektiviseringsdirektiv, att det kan behövas justeringar i fjärrvärmelagen. Däremot är det inte försvarbart att öka osäkerheten för fjärrvärmen med regler som gör en redan omodern bransch ännu mer oförutsägbar.

Fjärrvärmen behöver bli mer effektiv och kundanpassad samtidigt som miljön förbättras. Restvärmen spelar en viktig roll för dessa mål. Restvärmen har primärenergifaktorn noll, det vill säga den kräver ingen primärenergi alls, vilket innebär en stor effektiviseringspotential. Vi kan alltså spara energi och minska miljöeffekterna genom att använda den fulla potentialen för restvärmen. Vägen dit stavas öppna nät och konkurrens i fjärrvärmen.

För landets kommunpolitiker spelar fjärrvärmen en viktig roll eftersom den oftast är lokalt uppbyggd. Det gäller inte minst för Centern med ambitiösa mål för miljön och samhällsutvecklingen i stort. För att travestera partiets valspråk, det gäller att göra ett hållbart val – även för fjärrvärmen. Den signalen hoppas vi når ända fram till partiledningen.

Stig Nilsson
Ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi