Nyhetsbrev: Fjärrvärmen inne i en återvändsgränd

Läs hela nyhetsbrevet här

Fjärrvärmen inne i en återvändsgränd

IÅE har sedan energiminister
Anna-Karin Hatt avvisat utredningen Fjärrvärme i konkurrens varnat för att fjärrvärmen och då också restvärmen kommer att hamna i en återvändsgränd med fortsatt monopol. I stället för att reglera en öppen marknad för fjärrvärme försöker man reglera ett slutet monopol där fjärrvärmeföretagen enligt direktiven ska hållas skadeslösa om andra leverantörer tillåts sälja sin värme till kunderna via fjärrvärmenäten.


Regeringens utredningsuppdrag till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten

Regeringen gav Ei och STEM i uppdrag att utreda

• Reglerat tillträde till fjärrvärmen
• Likabehandling av kunderkategorier
• Prisförändringsprövning
• Bedömning av restvärmetillgång när ny kraftvärme planeras


Restvärme som går till spillo skulle kunna värma upp 500.000 småhus!

De moderata riksdagsledamöterna Ulf Berg, Lars Beckman och Johan Johansson arrangerade i slutet av april ett lunchseminarium för att diskutera hur mer av restvärmen från industrin som idag går till spillo istället kan tas tillvara i fjärrvärmenäten och användas vid uppvärmning av exempelvis villor.


Notiser

• Nytt förslag riskerar höja fjärrvärmepriserna
• ”Uppvärmd sjö” istället för badhus


Läs mer på www.oppnanaten.se