Nyhetsbrev april 2012

IÅE avvisar priskontroll i fjärrvärmen

Industrigruppen Återvunnen Energi ställde sig bakom utredningen Fjärrvärme i konkurrens, som föreslog att alla fjärrvärmenät skulle öppnas upp och att dagens monopol i fjärrvärmen slopades. Vi såg fram mot att näringsminister Anna-Karin Hatt skulle återkomma med en proposition med förslag på en ny fjärrvärmelag men istället fick vi förslag på ett fortsatt monopol och priskontroll.


Förslag till åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för kunder och restvärme – promemoria N2012/1676/E

Industrigruppen Återvunnen Energi (IÅE) kan inledningsvis konstatera att departementet avvisar förslagen i betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) och förordar ett fortsatt monopol i fjärrvärmen. De förslag som presenteras i promemorian innebär att fjärrvärmen förblir slutna system där kunder saknar valmöjligheter och industrier med restvärme inte ges full rätt att utnyttja fjärrvärmenäten.


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här