Nyhetsbrev maj 2012

Konkurrens ett nödvändigt ont?

Sverige har på många sätt varit föregångare med att slopa gamla, in-effektiva monopol. Några exempel är telekomområdet, järnvägen och elförsörjningen. Alla håller inte med om att exempelvis avregleringen av elmarknaden varit lyckosam. Låt oss då påminna om att den absolut viktigaste orsaken till våra idag högre elpriser är politiska beslut att höja skatter och avgifter och inte att monopolet bröts. Grundidén att avreglera marknader och stimulera konkurrens har varit framgångsrik.


Vattenfall öppnar fjärrvärmenätet i Hamburg

Vattenfall Europe Wärme AG domi-nerar fjärrvärmemarknaderna i Hamburg och Berlin. I Hamburg har bolaget över 80 procent av marknaden och någon konkurrens finns inte i Vattenfalls nät. Som skäl till att andra stoppas att använda näten anges tekniska och ekonomiska hinder.


Staten bevakar staten – Konsumenternas energibyrå till Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden, en statlig myndighet som enligt fjärrvärmelagen har tillsynsansvar över fjärrvärmemark-naden, har fått en ny kundrepresentant sedan Fastighetsägarna Sverige lämnat nämnden. Det är Konsumenternas energimarknadsbyrå som förordnats till uppgiften.


E.ON och Täby kommun bygger landets första öppna fjärrvärmenät

Den 23 maj togs det första spadtaget till E.ON:s biobränsleeldade fjärrvärmeanläggning och Täbys fjärr-värmenät i kommunen. Nätet blir det första i Sverige som byggs för att öppnas upp för konkurrens.


Industrigruppen Återvunnen Energi i Almedalen 2012

Under Almedalsveckan samlas beslutsfattare från hela Sverige. Trots sommarvärme får frågan om fjärr- och restvärmen inte kylas av.


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här