Nyhetsbrev mars 2012/2

Nyhetsbrev Mars 2012/2

Energiministern går emot svenska folket

I en färsk SKOP-undersökning säger tre av fyra svenskar nej till monopolet i fjärrvärmen.

Trots det vill energiminister Anna-Karin Hatt ha monopolet kvar. Hon går också mot sitt eget departements utredning ”Fjärrvärme i konkurrens” som föreslår att monopolet slopas och fjärrvärmen öppnas med så kallat tredjepartstillträde. Det kan noteras att det inte fanns några särskilda yttranden till utredningen.


Tyska kartellmyndigheten kräver att fjärrvärmenäten öppnas

Efter omfattande klagomål på prissättning och brist på valmöjligheter i fjärrvärmen i Hamburg protesterade kundföreträdaren ”Verbraucherzentrale Hamburg”. I november 2011 skrev Verbraucherzentrale Hamburg till kartellmyndigheten (Bundeskartellamt) och den 22 februari i år kom svaret.


SKOP-undersökning om konkurrens i fjärrvärmen

Tre av fyra svenskar vill ha konkurrens i fjärrvärmen för att gynna kunderna. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till fjärrvärmen som SKOP genomförde i mars 2012.

Läs hela SKOP undersökningen här.


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här