Pressmeddelande: Tre av fyra svenskar: ”ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle gynna kunderna”

Pressmeddelande
2012-03-26

Regeringen vill inte öppna fjärrvärmemarknaden för konkurrens, helt i strid med den utredning som regeringens utredare Peter Nygårds presenterade våren 2011. Istället får de fjärrvärmeföretag som idag har lokala monopol behålla dessa. Det framgår av den promemoria som Näringsdepartementet presenterade den 22 mars och som behandlar framtida spelregler på fjärrvärmemarknaden. Men enligt en helt färsk opinionsundersökning anser tre av fyra svenskar att ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle gynna kunderna.

Det finns idag ingen valfrihet för fjärrvärmekunderna att själva välja fjärrvärmeleverantör. Istället är det lokala fjärrvärmeföretag som har monopol. Med regeringens förslag kommer denna monopolsituation att vara kvar.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen i valet mellan att skydda monopolisterna eller stärka kundernas ställning väljer att slå vakt om monopolen säger Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna.

Redan idag finns många fastighetsägare som väljer bort fjärrvärme eftersom de inte vill göra sig beroende av en enda leverantör. Denna utveckling riskerar nu öka när regeringen har grusat förhoppningen om att fjärrvärmemarknaden ska kunna bli en marknad som andra, där kunderna kan göra egna val. Istället för att öppna upp marknaden för fri konkurrens föreslår regeringen att det ska införas en prisförändringsprövning.

– Regeringens förhoppning är tydligen att priset på fjärrvärme ska kunna pratas ned i samtal mellan fjärrvärmeföretagen och kunderna eller genom medling av någon myndighet säger Per Forsling, Fastighetsägarna. Förslaget är ett uttryck för att regeringen inte har förstått vilka de verkliga problemen är på fjärrvärmemarknaden säger Per Forsling.

Svenskarna anser att det finns miljövinster med att låta industriell restvärme säljas via fjärrvärmenäten. 69 procent av de tillfrågade svenskarna anser att det skulle vara positivt för miljön att industrier fick sälja värme via fjärrvärmenäten.

– Näringsdepartementets utspel skulle innebära att man cementerar fjärrvärmemonopolet. Industrins restvärme skulle fortsatt utestängas från att kunna nå slutkund. Det medför i förlängningen att restvärmen inte kan bidra till en bättre miljö som departementet säger. Det rimmar illa med svenska folkets uppfattning. En klar majoritet av svenskarna bedömer att mer restvärme till fjärrvärmen är bra för miljön, understryker Stig Nilsson, ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

För mer information kontakta
Per Forsling, Fastighetsägarna, 070-4177640
Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi, 070-5980640

Undersökningen är gjord av SKOP på uppdrag av bland annat Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi. SKOP har intervjuat 1 001 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 18 och 84 år. Intervjuerna ägde rum mellan den 16 februari och 4 mars 2012.

Läs hela SKOP undersökningen här.

www.oppnanaten.se