Nyhetsbrev mars 2012

Nyhetsbrev Mars 2012
Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Det pågår en revolution här nere – det är budskapet i Fortums helsidesannonser i några dagstidningar. Frågan är om det verkligen är en revolution som Fortum vill ha inom fjärrvärmen. För oss vore en riktig revolution att fjärrvärmen öppnas upp för konkurrens. Det innebär att TPA, tredjepartstillträde, införs i alla nät och att man skapar förutsättningar för att utveckla lokala och regionala fjärrvärmemarknader.


Fjärrvärmen är för bra för att vara ett monopol skriver 19 företrädare för kunder och leverantörer
Fjärrvärmen svarar för halva Sveriges uppvärmning och omsätter årligen cirka 33 miljarder kronor. Nästan fyra miljoner människor i Sverige får sin uppvärmning via fjärrvärmenäten. Öppen och ärlig konkurrens är en förutsättning för att skapa kundförtroende på fjärrvärmemarknaden, precis som på alla andra marknader.


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här