Pressmeddelande: Fjärrvärmebranschen satt under tryck

2012-02-14

Av organisationen Svensk Fjärvärmes drygt 140 medlemmar har 11 fjärrvärmebolag samlats kring ett utspel under parollen ”öppna fjärrvärmenät och ökat kundinflytande”.Dessa 11 företag påstår sig vilja åstadkomma en moderniserad fjärrvärme genom att släppa in mer restvärme i sina nät, genomföra en prisändringsprövning och i rundabordssamtal diskutera fjärrvärmens framtid.

Industrigruppen Återvunnen Energi har i många år slagits för att öppna upp fjärrvärmen inte minst för att alla industrier med restvärme ska kunna bidra till en effektivare värmemarknad med ett reellt kundinflytande.

-Det är i sig välkommet att de 11 fjärrvärmebolagen äntligen insett att något måste göras för att modernisera denna monopolbransch. Förslaget från utredningen Fjärrvärme i konkurrens om att alla fjärrvärmenät ska öppnas för alla leverantörer av värme är dock den enda reella möjligheten för att verkligen garantera att restvärmen inte går till spillo samtidigt som kunderna sätts i fokus, säger Stig Nilsson ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi.

Utredningen Fjärrvärme i konkurrens har satt tryck på fjärrvärmebranschen som under lång tid kunnat verka skyddat av sin monopolställning. Fjärrvärmeföretagen håller också fast vid sitt monopol vilket framgår av remissvaren som kommit in på betänkandet Fjärrvärme i konkurrens. Både Svensk Fjärrvärme och så gott som alla fjärrvärmeföretag som själva besvarat remissen avvisar förslaget att öppna upp fjärvärmen. De väljer att problematisera öppna nät och hävdar än en gång att de själva kan lösa de problem som finns inte minst med ett vikande förtroende för fjärrvärmen. Med modellen Godkänd Nivå är tanken att en oberoende nämnd ska pröva skäligheten i de prisökningar man vill genomföra.

– En reflektion om utspelet är att det bara berör 11 av medlemsföretagen. Ska de andra 130 fortsätta som tidigare utan någon förändringsambition alls. En allvarligare synpunkt är varför man inte tar steget fullt ut. Ska en förtroendefull fjärrvärmemarknad utvecklas för framtiden måste kunder och leverantörers sättas i fokus på riktigt. De måste kunna välja mellan fler leverantörer som kan erbjuda anpassade produkter till enskilda kunder. För oss med restvärme är det centralt att kunna leverera direkt till slutkunderna och inte bara få lov att sälja till ett fjärrvärmeföretag som i realiteten har ett fortsatt monopol. Fjärrvärmen är helt enkelt för bra för att begränsas av ett monopol. Vi vill utveckla och stärka fjärrvärmen inte minst för att den dessutom är ett bra miljöval, avslutar Stig Nilsson.


Industrigruppen Återvunnen Energi, representerar Sveriges största företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät.

Läs mer på ny.atervunnenenergi.se.

talesperson för gruppen är Anders Ydstedt

Telefon: 0705-980 640
E-post: anders@atervunnenenergi.se

Ordförande för industrigruppen Återvunnen Energi är Stig Nilsson som
till vardags verksam på Preem AB i Lysekil.

Läs hela pressmeddelandet som pdf här.