Pressmeddelande: IÅE välkomnar att Fortum tar steg mot öppnare nät

Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, ser positivt på det initiativ i riktning mot öppna nät som Fortum nu tar.

Idag är det fjärrvärmeföretagen som själva avgör om de vill och på vilka villkor de accepterar andra producenter av värme. Varje ny leverans innebär en ny förhandling mellan industri och fjärrvärmebolag. Alltför ofta leder förhandlingar inte till avtal vilket gör att industriell restvärme går till spillo.

– Vi tolkar Fortums utspel som att villkoren för att leverera värme fastställs, vilket underlättar för externa värmeproducenter som t ex industrin. Detta är ett steg mot öppnare nät, säger Stig Nilsson ordförande i IÅE.

IÅEs mål är att alla nät öppnas för konkurrens, vilket också är förslaget från utredningen Fjärrvärme i konkurrens (SOU2011:44).