Nyhetsbrev december 2011

Restvärmen ger rena affärsmöjligheter

Sveriges konkurrenskraft är ofta omdiskuterad. Samma sak gäller oförmågan att använda mer restvärme i fjärrvärmen. Men sällan ses dessa två frågor i ett sammanhang. Det finns anledning att ändra på det.

Läs hela nyhetsbrevet här