Pressmeddelande: Fjärrvärme i konkurrens välkomnas av Industrigruppen Återvunnen Energi

Industrigruppen Återvunnen Energi startades för att restvärme som industrin och andra verksamheter kan leverera till fjärrvärmen ska tas till vara. För att nå dit måste monopolet i fjärrvärmen bort och ersättas av öppna nät. Vi välkomnar därför förslagen i utredningen ”Fjärrvärme i konkurrens”, säger Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi.
I betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) har frågan om att öppna upp fjärrvärmen för konkurrens ingående analyserats. Utredningen förslår enhälligt att generellt tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten införs utan undantag. Det vill säga konkurrens. Distributionen av fjärrvärme bör regleras för att skydda kunderna mot oskälig prissättning. Själva fjärrvärmenäten kvarstår som monopol eftersom det inte är rimligt att bygga upp parallella nät.

För att kunna pröva skäligheten i de reglerade priser nätägare tar ut för att distribuera värmen till kunderna krävs åtskillnad mellan distribution och annan verksamhet av fjärrvärmeföretagen. Juridisk åtskillnad ska även införas mellan produktion och handel av fjärrvärme för att främja konkurrensen.

Vi vill peka på två faktorer som är speciellt viktiga för att nå fjärrvärme i konkurrens.

Den första är att vi får en ny fjärrvärmelag som tydligt anger rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter i fjärrvärme och att det inte finnas kryphål för att bevara monopolet.

Den andra är en proaktiv tillsynsmyndighet som stimulerar alla intressenter att gemensamt utveckla fjärrvärmen. Det gäller inte minst möjligheterna att koppla ihop lokala nät till större, regionala enheter så att fler kan få möjlighet att välja utsläppsfri restvärme från industrin, säger Stig Nilsson.

Läs remissvaret här IÅE remissvar_TPA