Nu lanseras kunskapsportalen www.oppnanaten.se om fjärrvärme i konkurrens

Idag drivs fjärrvärmenäten som lokala monopol. Detta driver upp priset, hämmar utvecklingen av nya tjänster och bidrar till att stora mängder värme inte tas tillvara. Genom konkurrens i fjärrvärmenäten ges fjärrvärmekunder större valfrihet genom att öppna upp för flera leverantörer. Med andra ord så blir alla vinnare på att avskaffa fjärrvärmemonopolet – kunder så väl som miljö.

– Fjärrvärmens styrka är dess bekvämlighet och bra miljöegenskaper. Fjärrvärmens brister är framförallt kundernas svaga ställning och monopolliknande marknadssituation. En lösning är genom tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, vilket den nya statliga utredningen (Fjärrvärme i Konkurrens – SOU 2011:44) också föreslår, säger Per Forsling, energispecialist Fastighetsägarna i Stockholm.

Öppna Näten (oppnanaten.se) är en webbplats med fakta, nyheter och information om konkurrens i fjärrvärmen. Initiativtagare till webbplatsen är Industrigruppen Återvunnen Energi och Fastighetsägarna Stockholm, och syftet är att bidra med kunskap i debatten om fjärrvärmemonopolet.

– Vi som står bakom webbplatsen är självklart positiva till att monopolet avskaffas och konkurrens införs. Men vi kommer även att ge plats för inlägg som argumenterar för att bevara dagens monopolsituation med höga priser och utestängande av leverantörer för att ge en allsidig bild av debatten i ämnet, säger Anders Ydstedt, talesperson för Industrigruppen Återvunnen Energi.