Fjärrvärme i konkurrens – varje dags försening en förlorad dag!

Ett av de få kvarvarande monopolen i Sverige, fjärrvärmen, har behandlats i ett flertal utredningar. Däremot har frågan om monopolets vara eller inte vara först nu utretts ordentligt. I betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) görs en mycket grundlig analys av detta monopol och utredningen föreslår enhälligt att fjärrvärmen öppnas upp genom så kallat tredjepartstillträde i alla fjärrvärmenät.

Det är nu mycket angeläget att det fortsatta arbetet med utredningen inte förhalas till exempel med krav på förlängd remisstid så att en modern fjärrvärme kan ersätta dagens monopolmarknad.

”Industrigruppen Återvunnen Energi anser att förslaget i betänkandet är mycket konstruktivt och bra. Utredningen är omfattande och den har belyst frågorna både allsidigt och på djupet. Det är nu mycket angeläget att denna reform inom det viktiga energiområdet kan genomföras så snart som möjligt och att remisstiden hålls, säger Stig Nilsson, ordförande i industrigruppen Återvunnen Energi.”

Betänkandet Fjärrvärme i konkurrens är ute på en bred remiss till närmare 120 organisationer, kommuner, myndigheter, universitet, högskolor och företag. Remisstiden är väl tilltagen och näringsdepartementet vill ha svar först den 20 september 2011. Den fortsatta hanteringen av betänkandet att ställa samman remissvar, skriva proposition och den senare handläggningen inför och i riksdagen är beräknad att göras hösten 2011. Beslut i riksdagen kan då tas under våren 2012.

”Vi har väntat i många år på denna mycket viktiga reform, som inte kan komma som någon överraskning för någon. Det är dessutom en stor reform som kommer att kräva några år att genomföra. Därför är det minst sagt angeläget att ingen tid går förlorad till exempel om remisstiden skulle förlängas och hela processen förhalas. Varje dags försening är en förlorad dag, menar Stig Nilsson”

Genom tredjepartstillträdet skulle väsentligt större volymer restvärme från industrin göra nytta i fjärrvärmen i stället som för idag spillas bort. När monopolet bryts får kunder och konsumenter en reell chans att välja mellan olika leverantörer som kan erbjuda olika affärsupplägg anpassade efter marknadens behov.

”Vi känner till att beslut om att bygga nya värmeverk aktualiseras inom flera kommuner. Det finns uppenbar risk att dessa beslut är både kortsiktiga och vilar på felaktiga premisser. Vi ska givetvis först använda resurser som den utsläppsfria restvärmen innan nya anläggningar projekteras och byggs. Det tjänar alla på. Klimatet, miljön, konsumenterna och samhället blir vinnare. Låt inte fjärrvärme i konkurrens få vänta alldeles i onödan, avslutar Stig Nilsson”

För mer information kontakta:
Anders Ydstedt, talesperson
0705 – 980640
anders@återvunnenenergi.se