Nyhetsbrev maj 2011

Nyhetsbrev
11 Maj 2011

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

TPA-utredningen i mål!
– en utredning väl värd att hylla och uppmärksamma
Fredagen den 29 april lämnade TPA-utredningen sitt betänkande till näringsminister Maud Olofsson. Det är en utredning väl värd att hylla och uppmärksamma. Efter många turer i olika utredningar har äntligen ett väl underbyggt förslag om tredjepartstillträde, TPA, presenterats. Utredningen förslår att TPA införs i alla nät utan undantag. Det innebär att den industriella restvärmen kan komma till sin fulla rätt och bidra till att utveckla den klimat- och miljövänliga fjärrvärmen. Den klyfta som uppstått mot kunderna kan nu överbryggas och fjärrvärmen återfå det förtroende den förtjänar.

Konkurrens i fjärrvärmen – SOU 2011:44
Förslaget i korthet.

Industrigruppen Återvunnen Energi kan till fullo ställa sig bakom det nu presenterade förslaget till TPA. Utredningen har på ett mycket förtjänstfullt sätt genomfört sitt uppdrag i en öppen dialog med olika intressenter. Utredningens förslag är påfallande väl underbyggda och dessa kan förhoppningsvis leda till att den långdragna frågan om TPA nu når sin slutliga lösning.

Frågor om fjärrvärme och TPA till riksdagspartierna
För att få kunskap om hur partierna i riksdagen ser på fjärrvärmen och TPA-frågan idag ställdes några frågor till de energipolitiska talespersonerna.
Den sammantagna bilden av svaren från partierna är att de är mycket positivt inställda till både fjärrvärmen som sådan och målet att använda mer av den industriella restvärmen. Man bedömer också att denna kommer att få en ökande andel av fjärrvärmemarknaden.

Notiser

Pressmeddelande 2011-05-02
Fortum Värme

Pressmeddelande 2011-04-29
HSB

Smålandsposten
Ledaren 2011-05-07