IÅE välkomnar TPA-utredningens slutbetänkande “Fjärrvärme i konkurrens”

Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, TPA-utredningen, föreslår att konkurrens införs för alla fjärrvärmenät utan undantag. Detta innebär att ett av de sista svenska monopolen, som omsätter över 35 miljarder kronor, försvinner och att fjärrvärmen ges nya möjligheter att utvecklas positivt.

– Avskaffande av fjärrvärmemonopolet innebär vinster för kunderna, miljön och industrin. Äntligen kan industrins restvärme tas tillvara och därför ser vi mycket positivt på att TPA-utredningen kom till denna slutsats, säger Albin Andersson, från Södra Skogsägarna som varit Industrigruppen Återvunnen Energis expert till utredningen

Utredningens förslag ger fjärrvärmen helt nya möjligheter och Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, har konstaterat att det finns ett brett politiskt stöd för att slopa fjärrvärmemonopolet.

– Vi sätter vår tilltro till att regeringen så snart som möjligt lägger en proposition om en ny fjärrvärmelag som ger alla rätt att distribuera värme i fjärrvärmenäten oavsett om det är ett fjärrvärmeverk, en industri eller någon annan värmeproducent, avslutar Stig Nilsson, ordförande i Industrigruppen återvunnen Energi, IÅE.

Industrigruppen Återvunnen Energi, representerar Sveriges största företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät. Medlemmar i IÅE är bl a Industrypark of Sweden AB, Pilkington Floatglas AB, SSAB, Södra Skogsägarna, Holmen AB, Cementa, PREEM AB, Boliden och LKAB.