Nyhetsbrev juni 2010

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Viktigt att TPA-utredningen håller fokus
Utredningen om tredjepartsaccess, TPA, har nu kommit igång på allvar. Det viktigaste är att föreslå hur en TPA-lösing ska genomföras.

Regelverk för TPA en kärnfråga för utredningen
Industrigruppen Återvunnen Energis expert till utredningen Hanna Sjöberg pekar på fyra kärnfrågor för utredningen.

Energieffektivsering ger mer restvärme
Möjligheterna att göra industrier och andra verksamheter mer energieffektiva debatteras inte sällan när frågan om industriell restvärme behandlas. Det finns däremot inget motsatsförållande mellan att effektivisera och öka volymerna restvärme.

Var står Svensk Fjärrvärme i frågan om TPA?
I debatten om TPA har organisationen Svensk Fjärrvärme intagit en positiv hållning samtidigt som man pekar på alla problem som skulle uppstå med en marknad för fjärrvärme. Men var står organisationen egentligen i TPA-frågan?

Notiser

Käppar i hjulet för spillvärmeproduktion
Miljö&Utveckling 7 maj 2010
En fördjupad studie av fjärrvärmepriser
Svensk Fjärrvärme, rapport 20100607

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!