Nyhetsbrev maj 2010

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Industriella restvärmens miljönytta underskattas
Efter klimatkonferensen i Köpenhamn har debatten om klimatet tonats ner. Det innebär inte att klimatfrågorna är mindre viktiga utan att de kräver en mer nyanserad diskussion. Industrins restvärme kan spela stor roll för att nå målet om att reducera koldioxidutsläppen.

Industrigruppen Återvunnen Energi på Energitinget
Under rubriken Öppna nät arrangerades ett välbesökt seminarium på Energitinget. Pete Slover från Pedernales Electric Cooperative Inc i Texas berättade om gemensamt ägda elnät. En modell som kan bli aktuell för svenska fjärrvärmenät.

Brännpunkt energiintensiv industri
Energimyndigheten arrangerade ett seminarium för energiintensiv industri som underlag för myndighetens strategiska planering. I en rapport framgår att konkurrens i fjärrvärmen kan leda till att fler TWh restvärme kan komma till nytta.

Staffanstorps kommun säljer fjärrvärmeverksamhet
Staffanstorp, som ligger mellan Malmö och Lund i den expansiva Öresundsregionen, har beslutat att sälja sin fjärrvärme eftersom denna står inför en omreglering. På sikt tror kommunen på en anslutning till angränsande kommuner.

Notiser
Granskning fjärrvärmemonopolet
Fastighetstidningen nr 3 april 2010
EON kan få konkurrens om fjärrvärmekunder
Nerikes Allehanda 12 april 2010
Nymölla/Mjällby
Kristianstadsbladet 23 mars 2010

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!