Nyhetsbrev september 2010

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Spelet om spillet
Spelet om spillet – svensk industri bäst på att utnyttja spillvärme. Men egentligen handlar Spelet om spillet om ett otidsenligt monopol för fjärrvärmen som förhindrar att mycket mer värme från industrin används.

Karin Jarl-Månsson, vd E.ON Värme
En intervju med vd:n för E.ON Värme om TPA-utrednngen. Det är precis vad vi behöver. Ja till TPA och slutkundskonkurrens.

Fastighetsägarna om TPA-utredningen
Per Forsling sitter som expert till TPA-utredningen för Fastighetsägarna, som förväntar sig ett väl avvägt förslag på hur fjärrvärmemarknaden ska öppnas för konkurrens, dagens monopolstruktur måste brytas upp.

Notiser
Nya ugnar trots mindre avfall
Dagens Samhälle nr 22/2010
Låt fjärrvärmenämnden döma
Dagens Industri 22 september 2010
En massa energi från det självförsörjande bruket
Energimagasinet nr 3/2010
Käppar i hjulet för spillvärmeproduktion
Miljö&Utveckling nr 4/2010

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!