Nyhetsbrev juni 2007

Nyhetsbrevet handlar denna gång om värmeleverantörers och kunders arbete för att bryta upp monopolen i fjärrvärmenäten.

Ladda ner nyhetsbrevet här

Skön sommar!
Industrigruppen Återvunnen Energi