Boendeorganisationer vill få bort fjärrvärmemonopolet

Stärk kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden genom att tillåta fler leverantörer av värme till fjärrvärmenäten. Och instifta en fjärrvärmenämnd med rätt att pröva prisfrågor.

Inför regeringens aviserade proposition om ny fjärrvärmelag i september har ett antal bostadsorganisationer skickat en skrivelse till Näringsdepartementet. HSB Riksförbund, fastighetsägarna Sverige, SABO, Hyresgästföreningen Riksförbundet och Riksbyggen menar att fjärrvärmebolagens nuvarande monopolställning måste brytas, skriver tidningen Ny Teknik.

Läs mer på http://www.nyteknik.se/art/50836