Billigare värme om rören blir fria

Alla bredbandsoperatörer ska få tillgång till Telias kopparnät. Nu är det även dags för Fortum att öppna sina fjärrvärmerör för konkurrenter. I dag har Fortum monopol och kan sätta vilka priser som helst. En bostadsrättsförening skulle tjäna 25 000 kronor år om fjärrvärmen var konkurrensutsatt, skriver Fastighetsägarna i Stockholm i tidningen CITY.

Billigare värme om rören blir fria
Alla bredbandsoperatörer ska få tillgång till Telias kopparnät. Nu är det även dags för Fortum att öppna sina fjärrvärmerör för konkurrenter. I dag har Fortum monopol och kan sätta vilka priser som helst. En bostadsrättsförening skulle tjäna 25 000 kronor år om fjärrvärmen var konkurrensutsatt, skriver Fastighetsägarna i Stockholm.

Nyligen meddelade Telia-chefen att Telia inför likabehandling av alla bredbandsoperatörer och att även Telias bredbandskonkurrenter därmed ska få tillgång till Telias kopparnät. Tillgång till Telias nät på lika villkor är ett efterlängtat besked för alla konsumenter som nu kommer att få lättare att jämföra pris och utbud mellan olika operatörer.
Nu ser vi fram mot den dag när vi också får läsa en artikel av chefen för Fortum Värme i Stockholm där han redovisar att andra värmeproducenter nu får utnyttja Fortums rör för att sälja värme till fastighetsägarna. Det som uppenbarligen går att göra med Telias koppartråd har hittills varit alldeles omöjligt när det gäller Fortums rör. Fortum vägrar styvnackat att låta sina konkurrenter bli operatörer på det fjärrvärmenät som ursprungligen tillhörde det tidigare kommunala fjärrvärmebolaget.
Fortums monopol på fjärrvärmemarknaden i Stockholm innebär att Fortum kan sätta i princip vilka priser som helst mot kund utan att kunden har någon möjlighet att förhandla eller byta leverantör, vilket ju annars är det normala sättet att visa sitt missnöje.

Det absurda är att samtidigt som Fortum försvarar sitt monopol handlar Fortum själva värmen på en marknad där flera aktörer är verksamma. I Stockholmsregionen finns ett antal värmeproducenter med sammankopplade nät. Fortum köper fjärrvärme från eller säljer fjärrvärme till de övriga fjärrvärmeleverantörerna på det sammankopplade fjärrvärmenätet. Ur kundperspektiv finns det emellertid ingen marknad eftersom kunderna är förhindrade att välja mellan de olika leverantörerna.
En kund som har anslutit sig till Fortums fjärrvärmenät kan inte välja att i stället köpa sin fjärrvärme från Norrenergi i Solna, trots att näten är sammankopplade med varandra. I Solna är fjärrvärmen billigare än i Stockholm.
En vanlig bostadsrättsförening skulle spara mer än 25 000 kronor per år på att köpa sin värme från Norrenergi i stället för från Fortum. För ett vanligt kontorshus är skillnaden mer än 300 000 kronor per år.
Precis som Telia nu kommer att upplåta sina ledningar till andra konkurrerande bredbandsoperatörer skulle Fortum kunna upplåta sina rör till konkurrenterna. Men Fortum vill inte. De köper själva konkurrenternas värme men säljer den som sin egen till sitt eget pris.

Det enda vettiga är att låta kunderna välja leverantör. Och att låta fler fjärrvärmeleverantörer ansluta sig till näten på lika villkor som Fortum själva utnyttjar dem, precis som Telia nu ska göra. Först då får vi en fungerande konkurrens i Stockholm. Och en fungerande prissättning också på värme. Det är dags för Fortum att göra en Telia!

Christer Jansson,
vd, Fastighetsägarna Stockholm
Per Forsling, energispecialist,
Fastighetsägarna Stockholm