Stora skillnader i priset på fjärrvärme

Priset på fjärrvärme varierar kraftigt från kommun till kommun. Priset i den dyraste kommunen är mer än dubbelt så högt som i den billigaste. Det visar Energimarknadsinspektionens årliga genomgång av värmemarknaderna i Sverige.

I Gnesta, som har landets högsta fjärrvärmepris, betalar en villa 21 900 kronor per år för sin fjärrvärme. Det kan jämföras med Luleå, som har lägst fjärrvärmepris, där en årsförbrukning för en villa kostar 10 375 kronor. Genomsnittspriset för en villa i Sverige är 17 325 kronor per år.

Energimarknadsinspektionens rapport ”Uppvärmning i Sverige 2007” beskriver utvecklingen på värmemarknaderna vad gäller priser, konkurrenssituation och miljöpåverkan. Särskilt fokus ligger på marknaden för fjärrvärme eftersom den, ur ett konkurrensperspektiv, är problematisk. I rapporten görs även en bedömning av effekterna av det ekonomiska stödet för konvertering från olje- och eluppvärmning.

Rapporten visar att fjärrvärme är det näst billigaste uppvärmningsalternativet för villor efter pellets. De stora prisskillnaderna på fjärrvärme gör dock att olika uppvärmningsalternativ är billigast i Sveriges kommuner. I rapporten finns en genomgång av priset för uppvärmning med fjärrvärme, pellets, el, värmepump, olja och naturgas i alla kommuner.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida.