Sänkt naturgaspris efter avreglering

Femtio tusen hushåll får välja gasleverantör fritt Den första juli avreglerades naturgasmarknaden för privatkunder. Nu ska drygt femtio tusen hushåll i södra och västra Sverige få välja fritt vilken leverantör som ska leverera gasen, skriver Eknominyheterna.

Tommy Johansson, enhetschef Energimarknadsinspektionen, anser att det finns tillräckligt många leverantörer på marknaden att konkurrensen ska ge önskad effekt. Avregleringen ska leda till en effektivare marknad med lägre priser.

Läs mer på
www.ekonominyheterna.se