Fastighetsägarna: Fortsatt höjda fjärrvärmetaxor

Årets Nils Holgersson rapport från Fastighetsägarna visar på en fortsatt ökad prisutveckling inom fjärrvärmeområdet. Ökningstakten ligger klart över konsumentprisindex.

Läs mer på Fastighetsägarnas hemsida