Industrin välkomnar beslut i Täby om konkurrens i fjärrvärmenäten

Täby kommun har som första kommun i Sverige fattat beslut att utreda förutsättningarna för ett fjärrvärmenät med konkurrens. Kommuninvånare och fastighetsägare ska enligt förslaget få möjlighet att köpa värme till sina fastigheter från konkurrerande värmeleverantörer. Täby har idag i motsats till de flesta kommuner inget fjärrmevärmenät.

– Svensk industri som återvinner värme välkomnar Täbys initiativ. Om fler kommuner följde Täbys exempel skulle vi kunna ta tillvara mer värme från bl a industrin vilket skulle minska utsläppen och sänka kostnaderna för de boende, säger jan Bech Sörensen, ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi.

Just nu arbetar Näringsdepartementet med en proposition om hur dagens monopol på fjärrvärmemarknaden ska regleras för att komma tillrätta med monopolprissättningen gentemot leverantörer och boende. Med rätt lagstiftning skulle även kommuner med monopol kunna öppna upp sina nät för konkurrens.