Fastighetstidningen skriver om öppnare nät

I senaste numret av Fastighetstidningen kan man läsa om framtiden för lagrad energi – och om fördelarna med att öppna näten för restvärme!