Fjärrvärme gör uppvärmning av bostäder och lokaler fossilfri

Ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) pekar på att tidigare investeringar i bl a fjärrvärme gjort uppvärmningen av bostäder och lokaler i det närmaste fri från fossil koldioxid. Läs hela rapporten här.