Tillsammans skapar vi ett grönare Kiruna

Tekniska Verken och LKAB har tecknat ett nytt avtal om användning av restvärme från gruvverksamheten. Med start 2020 kommer huvudsakligen restvärme att användas för fjärrvärmeproduktion under totalt fyra månader per år. Läs mer hos LKAB.