Brist på biobränslen och kall vinter syns i fjärrvärmestatistiken

Användning av restvärme från industrin ökade med fem procent förra året! Med mer restvärme i näten kan fler hålla sig varma hela vintern, utan att belasta miljön. Läs mer på Energiföretagen. se