Restvärme gör hamn isfri

Isen har alltid varit en utmaning för Luleå hamn vintertid. Eftersom farleden är lång och smal kan inte fartygen backa ut efter lossning och måste vändas med hjälp av bogserbåtar, och varje gång isen bryts växer den till sig ytterligare. Som en del i det stora farledsprojektet Malmporten vill man nu pröva att minska problemen genom att delvis smälta isen med restvärme från SSAB och Luleå kraftvärmeverk rapporterar SVT Norrbotten.