Att ta tillvara restvärme gör datacenter miljösmart

Nyligen invigdes officiellt Binero Groups hypermoderna datacenter i Vallentuna. Det är byggt i samarbete med Eon. I datacentret, som redan är i drift, återvinns överskottsvärmen för att värma upp hus i Vallentuna. Läs mer här.