Dags att skapa en hållbar lösning för restvärme

Det är dags att skapa en hållbar lösning för hur restvärme från industrin ska tas tillvara. Halvmesyrerna som dagens lagstiftning ger är ingenting som varken fungerar eller ger kloka styrmedel, skriver Stig Nilsson från IÅE i Norran.

Läs artikeln i Norran.