Nyhetsbrev december 2016

nhb_bild

En hållbar miljö i julklapp?

En hållbar miljö ligger i allas fokus sedan länge. Vi talar om det i Sverige, vi talar om det i Europa. För trogna läsare av detta nyhetsbrev är det ingen överraskning att en ökad användning av restvärme i fjärrvärmenäten är en hållbarhetsfråga som ligger oss varmt om hjärtat.

Restvärmen är utsläppsfri och finns frikostigt i allt från fabriker till stora fastigheter. På många orter fyller den en viktig funktion som utsläppsfri och kostnadseffektiv del i fjärrvärmesystemen. Undersökningar från bostads- och fastighetsorganisationer visar även att där restvärme används är fjärrvärmen extra konkurrenskraftig. Det är bara att gratulera invånare i dessa kommuner samt industri och fjärrvärmebolag på dessa orter.

Från IÅEs sida försöker vi uppmärksamma alla goda initiativ på detta område. På andra platser däremot så släpps tyvärr värdefull restvärme ut till luften eller i vattnet istället för att användas. Ett rejält slöseri, helt enkelt.

IÅE har uppvaktat vår nuvarande regering i frågan och väntar nu på goda förslag. Medan vi väntar på bättre lagstiftning på detta område i Sverige så händer det positiva saker på restvärmefronten ändå. Delvis så kommer ljuset från Bryssel. Den 30 november så presenterade nämligen EU-kommissionen ett nytt lagpaket på energiområdet.

Paketet, som kallas ”ren energi för alla i Europa”, innehåller bland annat krav på att lagstiftning ska införas med syftet att kunder ska kunna välja andra värmeleverantörer i befintliga fjärrvärmenät. Detta är framsynt och positivt och kan förhoppningsvis leda till en modernare lagstiftning som möjliggör att mer restvärme tas tillvara även i Sverige. Från fjärrvärmebranschen talas ofta om möjligheterna till mer användning av fjärrvärme i Europa. Personligen tror jag att en modern lagstiftning som släpper in restvärmen i näten är en förutsättning för att fjärrvärmen ska få ett riktigt genomslag, något som vore enormt bra för miljön.

I väntan på lagstiftning får vi arbeta på här hemma för att öka intresset för restvärmen lokal och regionalt. Bland annat så utreder min egen arbetsplats, Preemraff, en utbyggnad som innebär att mängden restvärme fördubblas och kan på så sätt värma upp Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Redan idag produceras varje år överskottsvärme på 800 gigawattimmar på Preemraff. Den fjärrvärme som levereras till Lysekil är i genomsnitt 43 gigawattimmar per år. Det vore roligt om vi kunde få hjälpa till att förbättra värmesituationen för ännu flera framöver – och ännu roligare vore det om fler industrier kunde få chansen att bidra till att skapa en hållbarare miljö på samma sätt.

Något att önska sig till jul, måhända?


Stig Nilsson
Ordförande

Dags att skapa en hållbar lösning för restvärme

Det är dags att skapa en hållbar lösning för hur restvärme från industrin ska tas tillvara. Halvmesyrerna som dagens lagstiftning ger är ingenting som varken fungerar eller ger kloka styrmedel, skriver Stig Nilsson från IÅE i Norran.

Läs artikeln i Norran.


Energibolagen sa nej – men provar frågan igen

Energibolagen i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg utreder frågan på nytt om att ta vara på spillvärme från PREEM i Lysekil och nyligen hölls ett möte på Preemraff där företrädare från energibolagen i Fyrstad deltog.

Läs mer i Bohuslänningen.


EU-kommissionen vill öppna upp fjärrvärmenäten

EU-kommissionen vill öppna upp fjärrvärmenäten så att det ska vara möjligt för kunderna att välja leverantör. Det är en del av de förslag som EU-kommissionen lagt fram i ett omfattande lagpaket på energiområdet. Lagpaketet har fått namnet ”Ren energi för alla i Europa” och omfattar energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning. Förslagen kan beskrivas som uppdateringar av det europeiska regelverk som gäller för energimarknaden och en anpassning till den situation som råder med framförallt mer förnybar energiproduktion.

Läs mer här.


Ihopkopplade fjärrvärmenät ger möjlighet för mer restvärme

Nu kopplas fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg ihop vilket gör att restvärme från Vargön Alloys kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i grannkommunen i stället för att gå till spillo. En god nyhet!

Läs mer här.


Ny avhandling påvisar problemen med fjärrvärmemonopolet

En ny intressant avhandling från Mälardalens Högskola visar att de faktorer som påverkar dagens samarbete negativt är bl a fjärrvärmemonopol, energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, bristande teknisk neutralitet i de nationella byggreglerna, egenproduktion av el och bristande flexibilitet i energianvändningsmönster.

Läs mer här.


Yaras nya fabrik blir ett halvår försenad – ska bli el- och värmeproducent

Yaras nya salpetersyrafabrik ska leverera restvärme till Köping och producera el.

Läs mer här.