Industrins restvärme måste tas tillvara bättre

Industrins restvärme måste tas tillvara bättre, skriver Roine Morin från IÅE i Östra Småland. Läs mer här.