Ny avhandling påvisar problemen med fjärrvärmemonopolet

Ny avhandling från Mälardalens Högskola visar att de faktorer som påverkar dagens samarbete negativt är bl a fjärrvärmemonopol, energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, bristande teknisk neutralitet i de nationella byggreglerna, egenproduktion av el och bristande flexibilitet i energianvändningsmönster. Läs mer här.