Ihopkopplade fjärrvärmenät ger möjlighet för mer restvärme

Nu kopplas fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg ihop vilket gör att restvärme från Vargön Alloys kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i grannkommunen i stället för att gå till spillo.

Läs mer här.