Nyhetsbrev november 2010

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Fjärrvärmen värd en bättre framtid
Industrigruppen Återvunnen Energi pekar på fjärrvärmens och den industriella restvärmens fördelar, men ser risken att nuvarande monopol hämmar utvecklingen.  Hoppet står till att regering och riksdag ställer sig bakom ett i lag reglerat tredjepartstillträde i fjärrvärmen.

Utredningen om tredjepartstillträde – TPA – i fjärrvärmen

Den långdragna frågan om TPA bör få sin lösning med den pågående utredningen ledd av Peter Nygårds. Ytterst är målet att fjärrvärmens kunder ska få tillgång till en så bra värmeprodukt som möjligt utan att vara bundna till en enda leverantör. Själva rörledningsnäten kommer även i fortsättningen att vara ett monopol. Det krävs alltså en särredovisning av kostnaderna för dessa nät så att exempelvis industrier som levererar restvärme kan debiteras en den verkliga kostnaden för att utnyttja näten.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!