Nyhetsbrev december 2008

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

– Ledare: Energieffektiviseringsutredningen ser potentialen i industriell restvärme
Vi upplever ett stort positivt intresse för industriell restvärme trots att den utlovade utredningen om konkurrens och tredjepartstillträde ännu inte tillsats. Det vilar ett tungt ansvar på näringsminister Maud Olofsson som inte tycks leva upp till löftet att utredningen ska komma igång i år.

– Värme- och Kraftkonferensen 2008
Hur kan samverkan mellan industri och energibolag leda till effektivare energianvändning – detta var temat för årets konferens i november. Industrigruppen Återvunnen Energi hade två punkter i programmet.

– Industriell restvärme utan kommungränser
Sverige har i ett europeiskt perspektiv en stor andel fjärrvärme med väl utbyggda rörnät på många orter. Däremot är vi allt annat än bra på att utnyttja potentialen i den industriella restvärmen. Det avgörande skälet är att de lokala fjärrvärmebolagen har en monopolsituation som leder till att bolagen prioriterar egen produktion i kraftvärmeverk. Men det finns en annan faktor som inte uppmärksammats i tillräcklig grad. Det gäller inom vilket geografiskt område kommunen undersökera vilka industrier som skulle kunna leverera restvärme.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här!

God Jul och Gott Nytt År

Industrigruppen Återvunnen Energi