LKABs spillvärme blir Kirunas fjärrvärme

Inom en tioårsperiod vill Tekniska verkens ordförande Lars Törnman att spillvärmen från LKAB helt ska förse kommunen med fjärrvärme.

Läs hela artikeln i Norrbottens Kuriren.