Restvärme är inte bara utsläppfri, den är även tyst.

pilar

Radio Kronoberg rapporterar att Växjö Energi, Veab, tvingast montera nio extra ljuddämpare på kraftvärmeverket Sandvik 3 i Växjö för att minska bullret från fjärrvärmeverket.

Läs mer här.