Nyhetsbrev oktober 2007

Nyhetsbrevet handlar denna gång om att…

…Återvunnen Energi har skrivit brev till alliansens partiledare och presenterat ett förslag på hur ett öppet fjärrvämenät skulle kunna fungera.

…Täby kommun som första kommun i Sverige fattat beslut att utreda förutsättningarna för ett fjärrvärmenät med konkurrens.

…flera riksdagsledamöter skrivit motioner om behovet av reglering och konkurrens i fjärrvärmenäten.

Ladda ner nyhetsbrevet här!