Ingen energi till spillo när Karlstads Energi och Stora Enso Skoghall fördjupar samarbetet

Sedan 2008 köper Karlstads Energi överskottsvärme från Stora Enso.
Nu fördjupar parterna samarbetet. Det nya avtalet mellan parterna säkerställer att än mer restvärme kan tillvaratas.

– Vi strävar alltid efter att använda våra resurser effektivt och söker sätt att ta till vara på restströmmar så att de inte går förlorade. Att de dessutom kommer närsamhället till nytta är än mer positivt, säger Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk.

Läs mer här.