Ja till att bygga ihop fjärrvärmenät mellan Gävle och Sandviken

Ett historiskt beslut togs på måndagen då fullmäktige i Gävle kommun beslutade att projektera och bygga ihop fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken till en kostnad av 473 miljoner kronor. 210 miljoner står Naturvårdsverket för. Syftet är att öka elproduktionen samt produktionskapaciteten. Gävle Energi har i dag en överkapacitet i sina nät medan Sandvikens kommun står inför stora, nödvändiga investeringar. Läs hela nyheten här.