Göteborg Energi fortsätter omställningen trots pandemin

För Göteborg Energi innebär det bland annat att ta tillvara på spill och återvunnen värme från staden, en viktig princip för att minska behovet av att tillföra ny energi.

Läs mer här.